งานเปิดตัวหนังสือเดอะลักส์

สำนักพิมพ์กระเต็น

ขอเชิญท่านร่วมงาน

LUXE AT FIRST SIGHT – ลักส์แรกพบ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ ชั้น 3 ร้าน B2S Central World
เวลา 14.00 – 15.30 น.

กำหนดการ

14.00 น   ลงทะเบียนสื่อมวลชน รับของที่ระลึก รับอาหารว่างจาก Demenufactory

 14.45 น   พิธีกรคุณเอ วราวุธ เจนธนากุลเริ่มงาน

14.50 น   คุยกับลลิตยา รังสิต บก. กระเต็นถึงที่ไปที่มาของสำนักพิมพ์และเดอะลักส์

15.00 น   พูดคุยกับสาวเดอะลักส์ของเมืองไทย คุณมัดหมี่ พิมดาว พานิชสมัย และหญิงแม้น มรว. แม้นนฤมาศ ยุคล

15.25 น   แถลงโครงการมอบของเดอะลักส์แก่นักอ่านที่จัดโดยสำนักพิมพ์กระเต็น

15.30 น   ถ่ายภาพหมู่     

   

  ผู้ร่วมสนับสนุนงาน

   B2S  อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์   ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์   Brandlover.net   Demenufactory

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s