Archive | 30/08/2010

Water for Elephants Trailer (Fan made)

มีแฟนWater for Elephants ใจร้อนรีบทำเทรลเลอร์มาให้ดูเล่นๆ ไปก่อน

ของจริงรอก่อนนะคะ