Spotted! Water for Elephants มายา รัก ละครสัตว์

ช่วงนี้หลายๆ คนคงเห็นหนัง Water for Elephants หรือ มายา รัก ละครสัตว์ ของกระเต็นผ่านโรงในเมืองไทยนะคะ ทำให้หนังสือเรื่องนี้พร้อมปกใหม่จากหนังถูกพบเห็นได้ง่ายขึ้นตามแผลหนังสือค่ะ 😉

One thought on “Spotted! Water for Elephants มายา รัก ละครสัตว์

  1. ไปดูเรื่องนี้มาแล้วค่ะ ลุ้นให้เข้าเมืองไทยมาก ในที่สุดก็เข้า ดีใจที่เปลี่ยนปกเป็นรูปร็อป ซื้อแน่นอนค่ะ

Leave a Reply to kelly Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s