Archive | 29/08/2011

Book Talk จดหมายรักจากเกิร์นซีย์

ไหนๆ ก็ทำ blog มาปีกว่าแล้ว

ก็ถึงเวลาทำอะไรใหม่ๆ เพื่อเป็นสีสันบ้าง

ก็เลยทำclip สั้นๆ เพื่อคุยเรื่องหนังสือค่ะ

ตั้งชื่อว่า book talk

พอคุยเรื่องหนังสือของตัวเองหมดก็จะเริ่มแนะนำหนังสืออื่นๆ นะคะ

มาเริ่มจากเกิร์นซีย์ก่อนละกันค่ะ