Book Talk จดหมายรักจากเกิร์นซีย์

ไหนๆ ก็ทำ blog มาปีกว่าแล้ว

ก็ถึงเวลาทำอะไรใหม่ๆ เพื่อเป็นสีสันบ้าง

ก็เลยทำclip สั้นๆ เพื่อคุยเรื่องหนังสือค่ะ

ตั้งชื่อว่า book talk

พอคุยเรื่องหนังสือของตัวเองหมดก็จะเริ่มแนะนำหนังสืออื่นๆ นะคะ

มาเริ่มจากเกิร์นซีย์ก่อนละกันค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s