Committed, Elizabeth Gilbert Review

ภาคสองของนิยายรักของสาวช่างคิด Eat Pray Love เรื่องมาเริ่มต้นตอนที่ Eat Pray Love จบพอดี เมื่อสาวลิซตกหลุมรักกันคนใหญ่ชาวบราซิลที่บาหลี เนื่องจากทั้งคู่ผ่านการหย่าร้างที่เจ็บปวดมา จึงทำให้อยากคบกันด้วยความรักแต่ไม่อยุ่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย การดำเนินชีวิตอย่างนั้นก็ราบรื่นดี จวบจนทั้งคู่ตัดสินใจไปทำงานที่สหรัฐบ้านเกิดลิซ และกฎหมายที่นั่นไม่ยอมให้คนต่างจากประกอบอาชีพได้ พิลิปจะถูกเด้งออกจากประเทศ! ทั้งสองจึงถูกบังคับให้แต่งงานกัน แต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นได้ทั้งคู่ต้องไปทำตามขั้นตอนของกฎหมายอื่นๆ ที่พาให้ฟิลิปต้องออกจากประเทศและมีช่วงรอที่นาน ทั้งคู่จึงเลือกมาอาศัยในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างรอ เพราะค่าครองชีพถูกสุด เมืองไทยของเราก็มีส่วนด้วย เนื้อเรื่องของเล่มนี้เรียบง่ายมาก ส่วนที่ทำให้หนาขึ้นมาหน่อยคือการพยายามกล่อมตัวเองให้เห็นประโยชน์ของการแต่งงานของลิซ เธอใช้เวลาว่างระหว่างรอศึกษาประวัติศาสตร์ของการแต่งงาน และแนวคิดเรื่องการแต่งงานของชนกลุ่มต่างๆ ทำให้นิยายเล่มนี้กลายเป็นรายงานวิชาการย่อยๆ เรื่องราวมีน้อยกว่า Eat Pray Love มาก แต่ก็คงมีประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์จะแต่งไม่แต่งดี 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s